SiemaShop

Polityka prywatności

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Strona internetowa siemashop.pl jest administrowana i redagowana przez spółkę Złoty Melon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Dominikańska 19C, 02-738 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000158131, REGON: 015440977 ; NIP: 521-32-36-491 kapitał zakładowy 1 594 000 PLN (dalej nazywamy się też „Administratorem”).

Naszym głównym celem jest prowadzenie sklepu internetowego za pomocą strony siemashop.pl.

Każdy z Was może korzystać z usług świadczonych na stronie www.siemashop.pl, pod warunkiem, że zapozna się z prowadzaną przez nas Polityką Prywatności.

Aby swobodnie i w pełni korzystać z usług i treści zamieszczonych na stronie, powinniście się zarejestrować lub wyrazić zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych w konkretnie wskazanych przez nas celach.

Jesteśmy Administratorem Waszych danych. Jako Administrator możemy skorzystać z naszych uprawnień i zawiesić, zablokować czy zmienić treści sklepu siemashop.pl, W uzasadnionych przypadkach możemy to zrobić nawet bez konsultacji z Wami. Możemy też ograniczyć dostęp do siemashop.pl z danego łącza, adresu lub komputera o danym numerze IP bez podania konkretnej przyczyny.

 

ZAWARTOŚĆ STRONY

Wszelkie treści oraz zdjęcia, grafiki, schematy, wykresy itp. zamieszczone na siemashop.pl stanowią przedmiot praw Administratora oraz podlegają ochronie prawami autorskimi i własności intelektualnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.00.80.904 z późn. zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402).

Zasadę z pkt 1 stosujemy się także do wszelkich treści i materiałów ilustracyjnych, do których uzyskacie dostęp dopiero po dokonaniu rejestracji w siemashop.pl oraz materiałów które otrzymujecie w formie  newslettera.

Mamy prawo do zmiany i usuwania dowolnych treści zamieszczonych na siemashop.pl, bez powiadamiania Was jako klientów sklepu.

Prosimy Was o nie kopiowanie, nie rozpowszechnianie, nie publikowania i nie przetwarzanie zawartości siemashop.pl w części oraz w całości treści i materiałów ilustracyjnych. Na wykorzystywanie treści oraz materiału ilustracyjnego musicie uzyskać naszą pisemną zgodę. Prosimy Was o poszanowanie praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.00.80.904 z późn. zm.).

Dokładamy wszelkich starań, aby podawane informacje były okresowo uzupełniane i zgodne ze stanem faktycznym. Czasem z powodów przez nas niezamierzonych lub z powodu niekompletności informacji, które otrzymujemy i nam mogą zdarzać się błędy.  

Zastrzegamy sobie możliwość umieszczania w siemashop.pl odesłań (linków) do innych stron internetowych oraz banerów reklamowych innych osób lub firm.  Oczywiście my ze swej strony dokładamy wszelkich starań by współpracować z podmiotami rzetelnie i uczciwie prowadzącymi działalność internetową. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności związanej z prawdziwością danych i informacji zamieszczanych na innych stronach internetowych, do których odsyłamy na naszej stronie. W tych sprawach powinniście się kontaktować z osobą lub firmą, która taką stronę prowadzi.

Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek wykorzystania przez Was danych zamieszczonych na siemashop.pl bez naszej zgody.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Respektujemy Wasze prawo do prywatności i ochrony Waszych danych osobowych. Bezpieczeństwo Waszych danych osobowych ma dla nas pierwszorzędne znacznie. Podejmujemy wszelkie starania w celu ich należytej ochrony.

Zasadą dla Nas jest to, że podawane przez Was danych jest dobrowolne i poprzedzone Waszą świadomą decyzją.  danych osobowych jest dobrowolne i wymagające od każdego świadomej decyzji. Czasem bez podania waszych określonych danych osobowych nie będzie przez nas możliwe świadczenie usług na Waszą rzecz.

Dokonując rejestracji na siemashop.pl lub subskrybując nasz newsletter, wyrażacie zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie określonych danych przez w ściśle określonych przez nas celach, których szczegóły określają odrębne Regulaminy lub formularze zgód poprzedzających rejestrację lub subskrypcję.  

Wasze dane, w tym data i adres IP, gromadzimy poprzez zapisywanie ich do naszego systemu i wykorzystujemy wyłącznie w celu świadczenia usług na sprzedaży na Waszą rzecz, w celach administracyjnych, statystycznych, marketingowych (lecz tylko w dopuszczalnych prawem granicach tj. w oparciu o art. [...] o którym mowa w art.  oraz do ochrony bezpieczeństwa naszego serwisu przed niepożądaną ingerencją ze strony innych osób.  

Wasze dane podlegają ochronie z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.). Gwarantujemy, że wszelkie zgromadzone dane są przez nas przetwarzane zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie udostępniamy Waszych danych osobom trzecim w innym celu niż przewidziany w niniejszej Polityce Prywatności.

Macie prawo do podglądu i poprawiania swoich danych oraz do ich usuwania poprzez wysłanie takiego żądania na adres naszej poczty elektronicznej: poprzez rezygnację z subskrypcji newslettera lub żądanie zaprzestania przetwarzania Waszych danych w opisanych przez nas celach, w szczególności w celach marketingowych. Waszą rezygnację prześlijcie proszę na adres mailowy: [email protected]

Macie prawo do wglądu do swych danych, ich aktualizacji lub usunięcia.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Powyższe zasady w przyszłość mogą ulec zmianie, o których zostaniecie poinformowani.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z siemashop.pl oraz ochrony prywatności prosimy składać bezpośrednio na adres poczty elektronicznej Administratora  [email protected]